Уважаеми участници, Съставени са нови групи, които продължават обучението си през месец февруари. Молим всеки да провери в коя група ще бъде и кога ще са заниманията. Този месец те ще бъдат два пъти седмично. Първата седмица със занятия ще бъде от 04 до 10 февруари 2019 г., независимо от ваканцията. Неделната група провежда занятията си едно след друго. Не пропускайте занятия: можете да вземете пропуснато по обективни причини с друга група.

 

РАЗПИСАНИЕ за провеждане на занятията

 

ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 
 


Стара информация от Януари.2019г.

Уважаеми участници, Съставени са нови групи, които продължават обучението си през януари. Молим всеки да провери в коя група ще бъде и кога ще са заниманията. И този месец те ще бъдат веднъж седмично. Първата седмица със занятия ще бъде 06-13 01. 2019 г. Ако, поради някаква причина, сте разпределени в група, която води занятията си във време, когато сте на училище, молим, уведомете ни на email-адрес ppeev@mail.bg.

 

 

ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

 


Стара информация от Декември.2018г.

Уважаеми участници, Съставени са нови групи, които продължават обучението си. Молим всеки да провери в коя група ще бъде и кога ще са заниманията. Този месец те ще бъдат веднъж седмично.

 

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ГРУПИТЕ
Група № Ден Час Преподавател Зала №
1 петък 14:30 Павлин Пеев 110
2 четвъртък 14:30 Павлин Пеев 110
3 събота 14:00 Живка Желязкова 110
4 понеделник 14:30 Павлин Пеев 110
5 вторник 14:30 Павлин Пеев 110
6 вторник 8:00 Живка Желязкова 110
7 понеделник 9:00 Зорка Желева 110
8 сряда 14:00 Зорка Желева 110
9 неделя 14:00 Павлин Пеев 110
10 четвъртък 15:30 Зорка Желева 313

 

ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

 


Стара информация от 12.11.2018г.

График за провеждане на занятията

 

Група № Ден 1 Час 1 Ден 2 Час 2 Преподавател Зала №
1 вторник 15:00 петък 14:00 Павлин Пеев 110
2 вторник 11:00 петък 8:30 Павлин Пеев 110
3 вторник 9:30 петък 10:15 Павлин Пеев 110
4 понеделник 15:00 четвъртък 15:00 Павлин Пеев 110
5 понеделник 16:45 четвъртък 16:45 Павлин Пеев 110
6 * сряда 14:00 неделя 14:00 Павлин Пеев 110
7 вторник 16:30 събота 14:00 Живка Желязкова 110
8 понеделник 9:00 сряда 11:30 Зорка Желева 110
9 * понеделник 7:30 четвъртък 8:00 Зорка Желева 313
10 сряда 15:45 петък 15:00 Зорка Желева 313
11 вторник 14:30 четвъртък 14:30 Живка Желязкова 313

* Има промяна в графика на 6-та и 9-та група от днес 12.11.2018г. в сравнение с данните от 9.11.2018г.

 

 

Модулно обучение – Групиране